Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.