Становища на ССБ

Писмо от УС на ССБ до Съдийската колегия на ВСС

„… Според чл. 132 от Конституцията на Република България при осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер. В случая не се твърди от министъра на правосъдието, че съдията е извършил престъпление от общ характер при изпълнение на служебните си задължения и липсва позоваване на наказателно преследване срещу него, тъй като прокуратурата не съобщава да се води такова производство – нито преди изявлението на държавния секретар на САЩ, нито след това. Същевременно вносителят на предложението не излага и фактически твърдения, че действията на съдията представляват недобросъвестно умишлено нарушаване на служебните му задължения, в който случай е допустимо той да бъде дисциплинарно преследван във връзка с правораздавателната си функция, тъй като не се обхващат от защитата на независимостта на съдията да прилага закона без възможност от външна намеса и контрол…“

Целия текст може да прочетете т у к

Статията е прочетена: 2646 пъти