Уважаеми граждани,

             Във връзка с публично разпространената информация за наказателно производство, свързано с упражнено физическо насилие над млада жена (нанесени 21 порезни рани с макетен нож от неин приятел) и разразилите се дискусии по отношение на правилността на съдебния акт на Окръжен съд Стара Загора, с който е отменена мярката за неотклонение на обвиняемия, си позволяваме да внесем някои разяснения по фактите и правото, защото единствено задълбочаването на знанието за правните средства за защита и функционирането на съдебната власт може да успокои обяснимата обществена тревожност и възмущение, като същевременно бъде ясен знак към всеки пострадал от престъпление, че държавата разполага с власт и инструментариум да го защити адекватно. Същевременно само повишаването на информираността и укрепването на правната култура би осигурило и цивилизован справедлив процес на всеки обвинен в извършване на престъпление. Защитата на всички права (и на пострадалия, и на обвиняемия) е възможна единствено когато се  владее силата на правото и се подхожда осъзнато и отговорно.  Насилието над всеки човек е правно и човешки нетърпимо. Всеки пострадал разполага с правни средства за защита, а всеки насилник носи юридическа отговорност. Видът на отговорността и неговата тежест зависят от тежестта и обществената опасност на извършеното.

           От друга страна, обективната и професионално насочена обществена осведоменост е и адекватната основа, върху която гражданите могат да обсъждат съдебните актове, а органите на съдебна власт, в случай на необходимост – да предприемат съответните действия за задълбочаване на професионалните дебати по определени теми и за собственото си професионално развитие.

Целия текст може да прочетете тук

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.