Entries by Юлия

Писмо на четирите най-големи европейски магистратски организации до Комисаря за правата на човека на СЕ и Комисаря по правосъдие на ЕС относно ситуацията в България и бездействието по сигналите за заплахи срещу съдия Цариградска и съдия Лазаров.

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.