Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право

Симулиран съдебен процес – Национална Априловска гимназия Габрово

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.