Обобщение на някои основни резултати от проучването относно очакваната съдебна реформа

Покана за семинар на тема „Конфискацията по гражданскопроцесуален ред в контекста на практиката по български дела на Европейския съд по правата на човека и Съда на европейския съюз“

Заключителната конференция на деветия Национален конкурс за студентски съчинения, издание 2019 г

В чест на Кристиан Таков: Национален конкурс за научни съчинения на свободно избрана тема

Oбобщение на проведените обсъждане и взетите решения от ОС на ССБ 18.09.2021

Дисциплинарни мерки срещу съдиите и използването на „прикрити“ санкции

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.