Дискусия на тема „Свободата на словото – между информацията и манипулацията“

Чрез симулативни процеси за герои като Албена, Индже и Бай Ганьо учениците разбират какво е правова държава

Относно развитието на системата за електронно гласуване за избор на членове на ВСС в България

Промените в Конституцията по отношение на съдебната власт – между възможното и необходимото

Семинар „Разследване и съдебно разглеждане на дела за корупционни престъпления“

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.