Oбобщение на проведените обсъждане и взетите решения от ОС на ССБ 18.09.2021

Дисциплинарни мерки срещу съдиите и използването на „прикрити“ санкции

Свободната воля в контекста на правосъдие, в което участват хора с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми

Интервю със съдия Емил Дечев с коментар за „ЦУМ гейт“ и закъснялата проверка на инспекцията

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.