Писмо на президента на Афганистанската асоциация на съдиите до президента на МАС

Открито писмо от президента на турския съдийски съюз YARSAV Мурат Арслан до президента на МЕДЕЛ

Обобщение на някои основни резултати от проучването относно очакваната съдебна реформа

Покана за семинар на тема „Конфискацията по гражданскопроцесуален ред в контекста на практиката по български дела на Европейския съд по правата на човека и Съда на европейския съюз“

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.