Свободната воля в контекста на правосъдие, в което участват хора с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми

Интервю със съдия Емил Дечев с коментар за „ЦУМ гейт“ и закъснялата проверка на инспекцията

Съдии от Софийския районен съд на протест срещу Единната информационна система на съдилищата

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.