Дискусия на тема „Свободата на словото – между информацията и манипулацията“

Чрез симулативни процеси за герои като Албена, Индже и Бай Ганьо учениците разбират какво е правова държава

Симулиран съдебен процес – Национална Априловска гимназия Габрово

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.