Медиен мониторинг и анализ на тема „Атаките към съда“ в периода 01.07.2017-30.11.2019

Проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“

Проект „Полово-базирано насилие: Протоколи за защита на жертвите и ефективност на заповедите за защита. Към ефикасно приложение на Директива 2011/99/EU.”

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.