Становище по конституционни дела No. No. 1 и 2/2024 по описа на Конституционния съд

Становище относно проекта за ЗСВ в частта по електронното правосъдие

Относно атаките срещу независимостта и правилното функциониране на съдебната власт

Становище по конституционно дело No. 11/2024 по описа на Конституционния съд

Становище по конституционно дело № 21/2023 г. по описа на Конституционния съд

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.