Относно начина на формиране в бъдеще трудовото възнаграждение на магистратите

По повод осигуряването на достъп до значима обществена информация от страна на главния инспектор на ИВСС

Обръщение към съдиите във връзка с влошаващата се епидемична обстановка в страната

Декларация във връзка с грубо уронване авторитета на независимата съдебна власт

Достъп до обществена информация, свързана с изпълнението на проекта за въвеждане на нова ЕИСС

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.