Предоставяне на почивните бази на съдебната власт на украински магистрати

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.