Позиция на УС на ССБ по повод медийни коментари на двама висши представители на изпълнителната власт

Искане за оценка на работата на ВСС и апел за оставка на членовете нa Съвета

Относно начина на формиране в бъдеще трудовото възнаграждение на магистратите

По повод осигуряването на достъп до значима обществена информация от страна на главния инспектор на ИВСС

Обръщение към съдиите във връзка с влошаващата се епидемична обстановка в страната

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.