Задължително тълкуване на чл. 132а вр. чл. 1, ал. 1 и 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията

Предоставяне на почивните бази на съдебната власт на украински магистрати

Позиция в подкрепа на борбата на полските съдии за върховенството на правото

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.