Oтносно Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (вх. 49-354-01-83/28.07.2023г.) в частта му относно Глава шеста „Съдебна власт“

Във връзка с публично разпространената информация за наказателно производство, свързано с упражнено физическо насилие над млада жена

Относно приетия на първо четене законопроект за изменение и допълнение на ЗСВ

Декларация относно кризата, предизвикана от ръководството на Прокуратурата

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.