Позиция в подкрепа на борбата на полските съдии за върховенството на правото

Позиция на УС на ССБ по повод медийни коментари на двама висши представители на изпълнителната власт

Искане за оценка на работата на ВСС и апел за оставка на членовете нa Съвета

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.