Позиция на УС на ССБ по повод медийни коментари на двама висши представители на изпълнителната власт

Искане за оценка на работата на ВСС и апел за оставка на членовете нa Съвета

Относно начина на формиране в бъдеще трудовото възнаграждение на магистратите

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.