Предоставяне на почивните бази на съдебната власт на украински магистрати

Позиция в подкрепа на борбата на полските съдии за върховенството на правото

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.