Отворено писмо до международните организации на съдиите по повод публичното оповестяване на името на съдия Миталов в политическа декларация на държавния секретар на Съединените американски щати във връзка със „сериозна корупция” и дисциплинарното му преследване по инициатива на министъра на правосъдието г-н Данаил Кирилов

По повод поисканото от правосъдния министър дисциплинарно уволнение на съдия Миталов

Във връзка с публично оповестяване името на съдията А.Миталов с твърдение за участието му в „сериозна корупция“

Становище по повод Мнение на Венецианската комисия No. 968/2019 и възможностите за неговото изпълнение

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.