Entries by Теодор

Относно отказана среща на СК на ВСС със съдии от ОС Благоевград по поставени от тях професионални проблеми

В проведеното на 5.03.2019 г. заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет кадровият орган на съдиите отказа да изслуша по тяхно искане осем съдии от Наказателното отделение на Окръжен съд Благоевград.