Проекти

Документални интервюта за създаването на Конституцията от 1991 г. Дебатите за съдебната власт

Нов български университет и Съюза на съдиите в България представят 11 документални интервюта, създадени в рамките на проект, финансиран от Фулбрайт България. В тях се събират свидетелства на живи участници в процеса на създаване на действащата конституция като фокусът се поставя върху темата за съдебната власт.

Да разкажат за своите спомени от времето на създаването на Конституцията се съгласиха:

  • народни представители от VII Велико Народно събрание – Петър Обретенов, проф. Янаки Стоилов, Златка Русева, Мариела Митева, Георги Пирински, доц. Красен Станчев,
  • експерти, които участват като съавтори в конституционния проект, чийто текст е основата на конституцията – проф. Емилия Друмева, проф. Снежана Начева, проф. Красен Стойчев;
  • проф. Пенчо Пенев – министър на правосъдието и народен представител в VII Велико народно събрание 1990-1991 г.
  • проф. Васил Мръчков – главният прокурор на НРБ 1987-1989, заместник-председател на Държавния съвет от 18.12.1989 до разпускането 10.04.1990 и председател на законодателната комисия към 35-то Народно събрание януари-април 1990.

Водещ на интервютата е проф. Екатерина Михайлова.

Документалните интервюта са проведени в периода юни-ноември 2022 г. Подготовката, вкл. анализ на стенограми, протоколи, документални архиви и други проучвания, е осъществена от проф. Екатерина Михайлова и доц. Деяна Марчева.

Режисирането, заснемането, обработването и монтажът на интервютата е осъществен от Радио-телевизионния център на НБУ в екип: режисьор Борислава Димова, оператори Петър Петров и Радослав Бадовя, звукорежисьор Димитър Бенков, монтажист Йосиф Кокончев.

Документално интервю с Петър Обретенов от 14 юни 2022 г., гр. Варна. Петър Обретенов е юрист, народен представител в VII Велико Народно събрание от СДС, член на подкомисията „Съдебна власт“ към секретар на Комисията за изработване на проект за конституция на България. Понастоящем е адвокат.

Документално интервю с проф. Снежана Начева от 15 септември 2022 г., РТЦ – НБУ. Проф. Снежана Начева е участва като съавтор в конституционния проект на експертите, текстът на който е основата на приетата през 1991 г. конституция. В периода 2006-2009 г. е конституционен съдия. Дълги години преподава конституционно право. Понастоящем е председател на Културния дом на Съюза на юристите в България

Документално интервю с проф. Емилия Друмева от 16 септември 2022 г., РТЦ – НБУ. Проф. Емилия Друмева участва като съавтор в конституционния проект на експертите, текстът на който е основата на приетата през 1991 г. конституция. В периода 2003-2012 г. е конституционен съдия. Дълги години преподава конституционно право и е един от създателите на Юридическия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Понастоящем е секретар по правните въпроси към Президента.

Документално интервю с проф. Янаки Стоилов от 16 септември 2022 г., РТЦ – НБУ. Проф. Янаки Стоилов е юрист, народен представител в VII Велико Народно събрание от БСП, секретар на Комисията за изработване на проект за конституция на България. Депутат е в редица парламенти в периода от 1991-2017 г. Дълги години преподава обща теория на правото и политология. Служебен министър на правосъдието е от май до октомври 2021 г. Понастоящем е конституционен съдия.

Документално интервю с проф. Пенчо Пенев от 27 октомври 2022 г., РТЦ – НБУ. проф. Пенчо Пенев е бивш съдия и министър на правосъдието и народен представител в VII Велико народно събрание в периода 1990-1991 г. Конституционен съдия е в периода 1991-1997 г. След това работи като адвокат до 2004 г. Директор е на Националния институт на правосъдието два мандата от 2004 до 2011 г. Дълги години преподава конституционно право. В периода 2017-2020 г. е член на Правния съвет към Президента.

Документално интервю със Златка Русева от 27 октомври 2022 г., РТЦ – НБУ. Златка Русева е юрист, народен представител в VII Велико Народно събрание от СДС. Тя е от групата на 39-те народните представители, които протестират срещу приемането на конституцията и на 14 май 1991 г. напускат заседанията на парламента. В периода 1997-2001 г. е заместник-министър на правосъдието. В следващите близо осемнадесет години работи като съдия в Гражданската колегия на Върховния касационен съд. 

Документално интервю с Мариела Митева от 27 октомври 2022 г., РТЦ – НБУ. Мариела Митева е юрист, народен представител в VII Велико Народно събрание от БСП. Депутат е в 37 Обикновено народно събрание (1994-1997).След това работи като адвокат. А след 2011 г. работи като експерт в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Документално интервю с Георги Пирински от 27 октомври 2022 г., РТЦ – НБУ. Георги Пирински е икономист, народен представител в VII Велико Народно събрание от БСП. Дългогодишен народен представител в парламентите от 1991 г. до 2013 г., като е председател на Четиридесето Обикновено народно събрание (2005-2009). Евродепутат е в периода 2014-2019 г.

Документално интервю с доц. Красен Станчев от 17 ноември 2022 г., РТЦ – НБУ. доц. Красен Станчев е философ и икономист, народен представител в VII Велико Народно събрание от СДС. Той е член на Съвета за икономическа политика към Президент в периода 1996-2001 г. Основател е на Института за пазарна икономика. Дългогодишен преподавател е в СУ „Св. Климент Охридски“.

Документално интервю с проф. Васил Мръчков от 17 ноември 2022 г., РТЦ – НБУ. проф. Васил Мръчков е главен прокурор на НРБ 1987-1989 г. Той е заместник-председател на Държавния съвет от 18.12. 1989 г. до разпускането му на 10 април 1990 г., и председател на законодателна комисия към 35-то Народно събрание в периода януари-април 1990 г., и участва в подготовката на измененията на конституцията от 1971 г., които целят да подготвят демократичните промени в България. Работи дълги години като преподавател по трудово и осигурително право.

Документално интервю с проф. Красен Стойчев от 17 ноември 2022 г., РТЦ – НБУ. проф. Красен Стойчев участва като съавтор в конституционния проект на експертите, текстът на който е основата на приетата през 1991 г. конституция. В периода 2006-2015 г. е конституционен съдия. Дълги години работи в Института за държавата и правото на БАН.

Статията е прочетена: 2083 пъти