60-та годишна среща на МАС, Сантяго, Чили

Международната съдийска асоциация /International Association of Judges/ по време на своята 60-та годишна среща, проведена в Сантяго, Чили в периода 13 – 16 ноември, 2017 г. прие обновена и допълнена редакция на
ВСЕОБЩАТА ХАРТА НА СЪДИИТЕ

„ЧЛЕН ПЪРВИ — ОБЩИ ПРИНЦИПИ
Съдебната власт, като гарант за върховенство на правото, е една от трите власти във всяка демократична държава.
С всички свои действия съдията гарантира правото на справедлив процес на всяко лице. Съдията утвърждава правото на справедливо и публично изслушване на всяко лице за определяне на неговите права и задължения или произнасяне по повдигнати срещу него обвинения в рамките на разумен срок от независим съд, създаден в съответствие със закона.
Независимостта на съдията е неотменима предпоставка за безпристрастно и справедливо правосъдие съгласно закона. Тя е неделима и не е прерогатив или привилегия в услуга на личния интерес на съдията, а защитава принципа на върховенство на правото и интересите на всяко лице, търсещо и очакващо безпристрастно правосъдие.
Всички институции и власти — както национални, така и международни — имат задължение да зачитат, защитават и отстояват тази независимост…“

Пълния текст може да прочетете т у к

Статията е прочетена: 868 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.