БОРБАТА ЗА ПРАВОТО

Публикуваме откъси от „Борбата за право“ на Рудолф фон Йеринг.  Подбор, заглавия и превод – Кристиян Таков.

„…За справедливостта и силата. За постоянното напрежение

Затуй справедливостта, която в едната си ръка държи везната, с която отмерва правото, в другата има меч, с който го защитава. Мечът без везната е голо насилие, везната без меча е немощ на правото.

Мирът без борба и наслаждението без труд са останали във времето на Рая. Историята познава и двете само като резултати на непрестанно и мъчително напрежение…“

Статията е прочетена: 667 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.