Entries by Юлия

Отворено писмо до международните организации на съдиите по повод публичното оповестяване на името на съдия Миталов в политическа декларация на държавния секретар на Съединените американски щати във връзка със „сериозна корупция” и дисциплинарното му преследване по инициатива на министъра на правосъдието г-н Данаил Кирилов

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.