Oбобщение на проведените обсъждане и взетите решения от ОС на ССБ 18.09.2021

Искане за оценка на работата на ВСС и апел за оставка на членовете нa Съвета

По повод решението на Съдийската колегия на ВСС да измени част от мерките за превенция на разпространението на COVID-19 на територията на съдилищата на Република България

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.