По повод решението на Съдийската колегия на ВСС да измени част от мерките за превенция на разпространението на COVID-19 на територията на съдилищата на Република България

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.