Интервюто с г-жа Маргарита Саранеделчева и г-н Стефан Саранеделчев

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.