Покана за семинар

Януари 04, 2016

Международен правен център-ILAC и Съюз на съдиите в България (ССБ)
Ви канят на семинар на тема
“Правна проблематика на информационните и Комуникационни технологии – нормативна уредба в правото на ЕС и съдебна практика на Съда на Европейския съюз (СЕС)

Семинарът ще се проведе на 22 януари 2016г., петък от 12.00ч. в Конферентната зала на Съдебната палата, етаж 1, бул. “Витоша” № 2.

Програма на семинара може да видите т у к.
Моля съдиите, желаещи да заявят участието си, да направят това на адрес: office@judgesbg.org
Моля адвокатите и юристите, желаещи да заявят участието си, да направят това на адрес: form@ilac.eu  

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.