Независимостта на съдебната власт спрямо законодателната и изпълнителна власти трябва да бъде подсигурена

Становище на МЕДЕЛ относно критики на италианския външен министър към съдебни решения

Ден на тревога в името на независимостта на правосъдието в Европа

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.