Конференция на председателите на върховни съдилища от Централна и Източна Европа

Публикуваме превод на български език на Принципите за независимост на съдебната власт, подписани в Бриуни, Хърватия, от участващите председатели на върховни съдилища през 2015 г. по време на Конференцията на председателите на върховни съдилища от Централна и Източна Европа.

Статията е прочетена: 1344 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.