Дискусия на тема Актуални заплахи за съдебната независимост

Посолството на Кралство Нидерландия в България и Съюзът на съдиите в България организираха дискусия на тема „Актуални заплахи за съдебната независимост“, която се проведе в платформата  ZOOM на 15.12.2021 г.,

Дискусията е част от проект, насочен към споделяне на опит между българските и нидерландските съдии за защита срещу различните форми на злоупотреба с кадровия статус на съдиите, които представляват своеобразен начин за уязвяване на съдебната независимост; процедурите по преместване на съдии ( чл. 194 от българския ЗСВ), продължително командироване: неефективно администриране и несправяне с натовареността.

В дискусията бяха представени два доклада на стадиите Андрей Георгиев – СРС и Йордан Дамаскинов – ОС -Русе.

Статията е прочетена: 846 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.