Становище на МЕДЕЛ против атаките срещу български съдии

…Изпълнителната и законодателната власт са длъжни да осигуряват цялата необходима и адекватна защита, в случаите когато функциите на съдилищата са застрашени заради нападения или заплахи, насочени към членове на съдебната власт. Изказването на небалансирани критични коментари от страна на политиците е безотговорно и създава сериозен проблем, тъй като доверието на обществото и доверието в съдебната система може да бъде неволно или умишлено подкопавано. В такива случаи съдебната система трябва да посочи, че подобно поведение е атака срещу основата на демократичната държава, както и атака срещу легитимността на друга държавна власт. Такова поведение нарушава международните стандарти..“

Становище на МЕДЕЛ

Становище на МЕДЕЛ – превод на български език

Статията е прочетена: 1258 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.