Нито воля, нито мощ: съдът като гарант на демокрацията

Фондация „Кристиан Таков“ и Културният център на Софийския университет
ви канят на първото събитие на

ФОРУМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ,
посветен на
К Р И С Т И А Н     Т А К О В

Отсъстващата справедливост е един от най-важните и очевидни проблеми на съвременна България, а проблемът за това „Що е справедливост?“ е един от най-важните в световната морална философия и филсофията на правото. Кристиан Таков мислеше и пишеше в сърцето и по двата проблема, практическия и теоретическия. Ето защо смятаме за естествено дискусията, посветена на него, да носи името „ФОРУМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ“.
Възнамеряваме да създадем традиция: всяка година в началото на ноември фондация „Кристиан Таков“ и Културният център на Софийския университет ще канят по един изтъкнат лектор, който да говори върху сложната тема „справедливост“ . Надяваме се да го прави с ерудицията, проникновението и искреността, с която го правеше Кристиан.

Ще започнем с
Първа лекция
на тема
„Нито воля, нито мощ: съдът като гарант на демокрацията“
Йонко Грозев, съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург

Събота, 9-ти ноември 2019 г , 17.00 часа
Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Нова конферентна зала (Огледална зала),
ІІ етаж, Северно крило,
бул. „Цар Освободител“ 15
София – 1504

Статията е прочетена: 3027 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.