Становище на МЕДЕЛ по повод на решение на Съда на ЕС от 19.11.2019г.

Публикуваме превод на български език на Становище на МЕДЕЛ във връзка с постановеното на 19 ноември 2019 г. важно решение на СЕС в поредицата от посветените на въпроса за съдийска независимост, започнала с делото Associação Sindical dos Juízes Portugueses v Tribunal de Contas (C- 64/16) (Синдикалната асоциация на португалските съдии срещу Сметната палата). Решението отговаря на три преюдициални запитвания (C-585/18, C-624/18 и C-625/18), отправени от Колегията по трудово право и социално осигуряване на Върховния съд и на Върховния административен съд на Полша (превод – екип на ССБ)

Оригиналния текст може да прочетете т у к

Статията е прочетена: 1228 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.