Анализ на причините, довели до формирането на българския модел на условна несменяемост

На 25 февруари 2020 г. Съюзът на съдиите в България организира представяне на книгата

„НЕСМЕНЯЕМОСТТА НА СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ (1879-1944)“
от доц. д.и.н. Евгени Йочев

Изданието е на Съюза на съдиите в България.

На представянето присъстваха съдии, адвокати, представители на академичната общност, журналисти.

Изказване на адв. Даниела Доковска, научен редактор на монографията, може да прочетете  т у к

„…Завършвам с това, че издаването на монографията на доц. Йочев за несменяемостта на съдиите и прокурорите е едно достойно дело на Съюза на съдиите в България. Струва ми се, че такива начинания помагат да се осъзнае, че Съюзът на съдиите в България не е обикновено професионално сдружение. Това е съюз на носителите на съдебната власт. И затова му подхожда да има достойни и значими инициативи, които да будят обществената мисъл и да тласкат правосъдното дело напред.
Поздравявам Ви още веднъж и Ви желая успех!“

Статията е прочетена: 1452 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.