Интервю на Силвия Великова със съдиите Андрей Георгиев и Васил Александров

БНР, програма Хоризонт, предаване „12+3“, 25 март 2020 г.

Андрей Георгиев, член на Съюза на съдиите в България:

„Имаме ли извънредно положение от гледна точка на Конституцията? Всички международни актове за човешките права предвиждат, че правата имат изключения. Едно от тях е за опазване на общественото здраве, при условие че е въведено в закон, че мярката е подходяща да постигне целта и че е пропорционална – толкова ограничава правата, колкото е минимално необходимото, за да се постигне целта, не повече“.

Георгиев поясни, че от юридическа страна извънредно положение означава такова положение, при което изключенията, предвидени в обикновените закони, не са достатъчни, за да опазят нацията от някаква заплаха:

„90% от мерките, свързани с ограничението на правата в този закон, са предвидени и в обичайното законодателство. Имаха нужда от прецизиране, това беше направено, но това не е извънредно положение по начина, по който Конституцията го предписва… Заплахата не винаги предполага извънредно положение“.

Съдия Васил Александров коментира идеята за временна дерогация на Европейската конвенция за правата на човека:

„Конвенцията предвижда възможност за дерогация на определени права. Дали имаме извънредно положение по смисъла на Конвенцията? Конституцията и Конвенцията имат едни и същи стандарти на защита на правата. Не съм прочел смислен аргумент по какъв начин правилата на Конвенцията затрудняват властта, за да може да се пребори с тази заплаха. Мерки трябва да има, но с какво?“.

Според него при дерогиране на Конвенцията ще изпратим неприятен сигнал към демократичните общества, че изпитваме затруднение в по-изключително положение да спазваме едни зададени стандарти.

На въпрос доколко е защитено правото ни на справедлив съдебен процес в ситуацията на извънредно положение, съдия Георгиев отговори:

„Ограниченията относно съдебните производства не влязоха в закон, беше казано ВСС да предвиди какви да са ограниченията. ВСС избра един модел на почти пълно затваряне на съдилищата. Проблем е, че работата на съдилищата ще се затрудни по отношение на някои функции… Въпросът е дали ВСС не стесни твърде много категориите дела, защото се появяват проблеми, особено свързани с децата. Въпроси възникват в рамките на административното производство – дали там не е необходимо дела, които трябва да се разглеждат бързо, да бъдат допуснати за разглеждане. Ако това положение продължи, трябва да се вземат мерки, защото имаме дела срещу задържани хора, които чакат присъда“.

Интервюто с Андрей Георгиев и Васил Александров можете да чуете в звуковия файл.

Статията е прочетена: 1167 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.