Това, което важи за всички други злини по света, важи и за чумата. Тя може да помогне на хората да се извисят

Ужасното време, в което живеем с пандемията на коронавирус, поставя тежко предизвикателство за онези, които работят в съдебната система. Разпространението в световен мащаб на кризата с COVID-19 ни изправи за пореден път пред неизменната крехкост на човечеството.
Международната асоциация на съдиите (IAJ) представлява асоциации от 92 държави от пет континента. Глобалният характер на нашата организация изисква от нас отново специално да припомним сериозните отговорности на съдиите във връзка с тази пандемия.
На структурно ниво прилагането на законите за извънредно положение, приети от националните органи, трябва да бъде внимателно контролирано от съдебната система. Тези извънредни решения ще се конфронтират с нормалните принципи на демократичното управление, правата на човека и върховенството на закона. Във всички страни, които решат да прилагат ограничения на конституционния ред, неизбежно ще се появи рискът от подкопаване на ролята на съдебната система.
„Цената на свободата е вечна бдителност“ – известната фраза, приписвана на Томас Джеферсън, придоби в сегашния ни живот обновен смисъл.
Ето защо правителствата не трябва да се изкушават да възприемат настоящата криза като възможност да пренебрегнат основната роля на независимите съдилища като пазители на правата на човека и гражданските свободи.
Трябва също така ясно да се признае, че карантината, причинена от COVID-19, предизвика вредни последици за съдебната дейност. Във всички страни усилията за забавяне на разпространението на COVID-19 масово повлияха на функционирането на съдебната система. Повечето съдебни дела неизбежно се отлагат или ще се отлагат, ако въобще не са спрени…

Пълния текст тук

Статията е прочетена: 1638 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.