Семинар, организиран от БЦНП и ССБ

👉 https://bit.ly/3uqSQrk

На 19 март Български център за нестопанско право заедно със Съюз на съдиите в България проведохме онлайн семинар на тема „Свободната воля в контекста на правосъдие, в което участват хора с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми“.

☑ Над 70 професионалисти взеха участие в обсъждането, като чухме различни гледни точки за това могат ли лицата, които изпитват затруднения да комуникират и волеизявяват, да споделят своите решения, да участват ефективно в съдебните производства.

Тук можете да научите повече по темата, както и да изгледате видеозаписите от най-интересните презентации 👉 https://bit.ly/3uqSQrk

Статията е прочетена: 1335 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.