Изявление на Международната асоциация на съдиите (МАС)

Съюзът на съдиите в България като колективен член на Международната асоциация на съдиите (International Association of Judges ) приветства инициативата за обявяване на 14 юни за Международен ден на справедливия съдебен процес. Първият такъв ден е посветен на тревогата от състоянието на съдебната система на Република Турция. Публикуваме Съвместно изявление по случай първия Международен ден на справедливия съдебен процес, което убедено подкрепихме заедно с много други асоциации от МАС.

Справедлив съдебен процес не е възможен без независимо правосъдие, поради което публикуваме и текста на изявлението по случай 23 май – Ден на тревога за независимостта на  правосъдието, приета от МЕДЕЛ – Европейски магистрати за демокрация и свободи (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés), в която организация Съюзът на съдиите в България също е пълноправен член.

Изявление на МАС по случай 14 юни – Международен ден на справедливия съдебен процес

Изявление на МЕДЕЛ по случай 23 май – Ден на тревога за независимостта на правосъдието

Превод на български език – Съюз на съдиите в България

Статията е прочетена: 1304 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.