Общо годишно отчетно изборно събрание на ССБ 2021 г.

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Съюза на съдиите в България има удоволствието да Ви покани да участвате в годишното редовно отчетно-изборно общо събрание, което ще се проведе на 18 септември 2021 г. (събота), 13:30 ч. в залата на СЮБ, ул. Пиротска 7, ет. 2, гр. София.

Можете да потвърдите участие в Общото събрание до 15 септември 2021 г. https://judgesbg.org/ (банера горе вдясно „Регистрация за ОС2021“), или с имейл на адрес office@judgesbg.org

Можете да изпратите Вашите предложения за членове на новия управителен съвет до 15 септември на адрес office@judgesbg.org

Покана с програма тук

Статията е прочетена: 1287 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.