Открито писмо от президента на турския съдийски съюз YARSAV Мурат Арслан, задържан от октомври 2016 г. и осъден на 10 години затвор, до президента на MEDEL Филипе Маркес:

Мой много скъп приятелю,
Опасностите за мира, за защитата и за упражняването на правата на човека, за разбирането и осъществяването на върховенството на правото, пряко увреждат човешкия и природния живот не само в Турция, но и в много страни по света, включително и в някои западни страни.
Призивите за мир, борбата за защита на човешките права и за достъп до справедлив процес никога не са били толкова преследвани.
За съжаление, изходните позиции на държавните власти, различни от съдебната, са ориентирани повече към определени интереси. От друга страна, ние виждаме и приемаме с тъга как съдебната система е инструментализирана и поставена в услуга на правителствата в някои държави.
Вижда се, че повече от всички останали хора, неправителствените организации и представителите на съдебната система ще се борят за мир, върховенство на правото и правата на човека. Задължението на представителите на съдебната власт да споделят знанията си с другите части от обществото никога не е било толкова много необходимо.
В този момент дейността на международните съдийски организации придобива още по-голямо значение. Съдийските организации трябва да бъдат светлина в тъмното, разум в лудостта.
Не е лесно да се води тази борба в свят, в който всеки ден възникват непреодолими проблеми. Възможно е да не се постигнат желаните резултати. Усилията често могат да бъдат напразни. Никакъв резултат обаче не може да ни отклони от задължението да се борим за по-справедлив свят.
Днес това, което се случва във всяка част на света, може да стане видимо за всяко друго кътче на света за кратко време. Стигнахме дотам, че светът сме всички ние, че не е възможно да избягаме от проблемите и че трябва да се борим заедно.
Като човек, който лично е видял ужасното лице на потисническите режими и е почувствал болката от това, се опитвам да следя работата ви, доколкото мога. Безценната подкрепа от съпругата ми и моите приятелите винаги е била с мен.
Вашата работа хвърля светлина върху нас в тези мрачни дни. Вие ни давате надежда. Вие ни давате сила. Вие носите тежестта, която е върху нас.
Искам да знаете, че всяка дейност, която осъществявате и всяка стъпка, която предприемате, е много по-важна, отколкото изглежда. Вие приложихте на практика идеята за солидарност. Вие претворихте в действия идеите.
Човешките същества искат да видят резултатите от всяка работа, която вършат. Ние сме ориентирани към резултата. Все пак би било разочароващо, когато очакваните от нас резултати не могат да бъдат постигнати. Това прави трудно предприемането на по-нататъшни стъпки. За това и е важно да се знае, че самата активност или мисъл са ценни и имат значение. Независимо от изхода, борбата не трябва да бъде изоставяна.
Никога не подценявайте своята роля и влияние.
Делата, които вършите за мен и за жертвите на беззаконието, правят мен и приятелите ми щастливи. Вие сте нашият източник на надежда.
За това не мога да ви се отблагодаря достатъчно. Пожелавам ви да продължите тези дела. На първо място, погрижете се за собственото си здраве. Този свят има нужда от вас повече от всякога. С почит приветствам всички колеги, които помогнаха в тази ваша борба.
С най-сърдечни поздрави,

Източник: https://www.medelnet.eu/…/euro…/840-letter-from-murat-arslan

Статията е прочетена: 590 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.