На 3 март 2022 г. Европейският съвет приложи Директивата за временната закрила на украинските граждани, влизащи на територията на държавите-членки на Европейския съюз. Тази директива е инструмент, който позволява на големи групи от граждани, идващи от страни с военни конфликти да получават временна закрила в ЕС.

Това дава възможност на всички, бягащи от войната в Украйна, да получат достъп до права на територията на България. За актуална информация за всички украински граждани, които вече са влезли в страната ни или тепърва ще дойдат в страната ни – продължете надолу по страницата.

Програма за правна защита на лица, бягащи от войната в Украйна и мигранти на Българския хелзинкски комитет, откри гореща линия за правна помощ.

Можете да се обадите на следните телефони:

От понеделник до петък, от 09:00 до 17:00 часа:

00359 2 980 20 49

00359 2 981 33 18

От понеделник до петък, 07:00 до 09:00 / 17:00-20:00: 00359 8888 19 745 (гореща линия)

Събота и неделя, 10.00-12.00 / 13.00-16.00: 00359 8888 19 745 (гореща линия)

Пълната информация е достъпна тук

Статията е прочетена: 791 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.