Управителният съвет на Съюза на съдиите в България обявява инициатива за събиране на средства за отпечатване на книгата на доц. д. и. н. Евгени Йочев „Сдружението на българските съдии (1919 – 1944 г.)“.

В своите многобройни научни публикации и монографии доц. Евгени Йочев последователно, усърдно и задълбочено изследва  борбата на българските съдии и прокурори в периода от Освобождението до 1944 г. за утвърждаване на независима, авторитетна и силна съдебна власт в България. Специален научен интерес за доц. Йочев представлява създаването и дейността на Сдружението на българските съдии в периода от 1919 г. до 1948 г.

През 2019 г. Съюзът на съдиите в България издаде книгата на доц. Евгени Йочев „Несменяемостта на съдиите и прокурорите (1879 – 1944)“, а впоследствие с подкрепата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ бяха издадени и неговите монографии „В служба на българското правосъдие и адвокатурата. История на Съюза на българските адвокати (1920 – 1944)“ и „Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт (1944 – 1948 г.)“.

Съюзът на съдиите в България призовава съдиите, прокурорите и следователите, представителите на другите правни професии, както и останалите граждани да подпомогнат издаването на подготвената за печат книга на доц. Евгени Йочев, в която е документирана дейността на първото съсловно сдружение на българските съдии и прокурори от неговото основаване през 1919 г. до 1944 г.

Парични дарения се приемат по следната банкова сметка:

           Съюз на съдиите в България

           BG25UNCR70001522787294

           УниКредит Булбанк

           UNCRBGSF

(за издаване на книга на доц.Евгени Йочев „Сдружението на българските съдии (1919 – 1944 г.))           

Статията е прочетена: 1096 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.