Тел Авив, Израел, 18-22 септември 2022г.

В периода 18 – 22 септември, в Тел Авив, Израел, след две години прекъсване в провеждането на присъствени годишни срещи, беше проведена 64-та годишна среща на Международната асоциация на съдиите /МАС/, в която ССБ беше представлявана от съдиите Йордан Дамаскинов и Атанас Стоилов Атанасов. Беше отчетено, че това е най-многобройната среща на МАС, провеждана досега, с участието на почти 350 гости от 71 държави от целия свят.
Като приоритети в дейността на МАС за следващите години бяха обявени: подкрепата за създаването на съдийски организации в държави и региони, където такива все още няма; подкрепата на инициативи за борба с корупцията в съдебната система; професионалното обучение на съдиите. Бяха приети и доклади на постоянната работна група за оказване на подкрепа на съдии, в които бяха откроени критичните ситуации на съдиите в Афганистан и Гватемала.
От Централния съвет на МАС бяха приети декларации за положението на съдиите в Тунис, Гватемала и Йемен.
Многократно по време на сесията на Централния съвет на МАС беше изразявана солидарност с народа и съдиите на Украйна. Един от най-вълнуващите моменти беше представянето на ситуацията там от страна на заместник-председателката на Асоциацията на украинските съдии съдия Евтушенко.
Международната съдийска асоциация отличи със специални награди трима съдии с изключителен принос за защитата на независимостта на съдебната власт. Председателят на разпуснатата след опита за държавен преврат през 2016 г. турска асоциация на съдии и прокурори YARSAV Мурат Арслан от шест години е в затвора, но продължава да дава пример на съдиите от целия свят за неотстъпчивост в борбата за свобода и върховенство на правото. След като е изпълнявала безкомпромисно своите задължения в рамките на разглеждани от нея наказателни производства, гватемалската съдийка Ерика Айфен получава сериозни заплахи за живота си и сигурността на своите близки и след институционален тормоз, включително и образувани дисциплини и наказателни производства, напуска страната си и намира убежище в САЩ. Председателят на полския съдийски съюз Юстиция Кристиян Маркиевич беше отличен за активността му ръководената от него организация да привлече вниманието на международната общност и на полското общество към опитите на управляващата коалиция да овладее съдебната система чрез инсталиране на политически зависим съдебен съвет, подмяна на състава на Конституционния съд и на Върховния съд, образуване на дисциплинарни производства и отстраняване от длъжност на независими съдии.
В рамките на годишната среща на МАС бяха проведени и дискусии в четири отделни работни групи, съответно: Заплахи към независимостта на съдебната власт и Качеството на правосъдието; Гражданско право и процес; Наказателно право и Трудово и социално право. Тези дискусии бяха по повод на дадените от представителите на отделните държави отговори на предварително изпратени въпросници по теми, които са избрани при предходната среща. Йордан Дамаскинов взе участие в работна група № 2, а Атанас Стоилов Атанасов в работна група № 3.
Следва линк със снимки от страницата на МАС: https://www.iaj-uim.org/…/64th-annual-meeting-tel-aviv-2022/

Статията е прочетена: 434 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.