Годишна среща на Мрежата за съдебен обмен (Central and Eastern European Judicial Exchange Network), организирана от Правната инициатива за Централна и Източна Европа, Прага, 12-13 май 2023, в която участваха съдии от Австрия, Албания, Армения, България, Босна и Херцеговина, Грузия, Полша, Молдова, Косово, Нидерландия, Северна Македония, Чехия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Хърватия и Унгария.

Статията е прочетена: 307 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.