Пет следващи стъпки в защита на независимото правосъдие

Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право

Превод и публикация – Висш съдебен съвет

Статията е прочетена: 388 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.