Годишна среща в Атина 1-3 юни 2023 г.

На срещата си в Атина на 2 юни 2023 г. Европейската асоциация на съдиите (EAС) беше информирана, че решения от изключително значение за съдебните назначения и кариерата на съдиите, попадащи в юрисдикцията на Висшия съдебен съвет, се вземат при малцинство на съдиите, пряко избрани от съдии. Такива решения на Висшия съдебен съвет, включително избора на председателите на двете върховни съдилища, съдебната карта и разпределението на финансовите средства между съдилищата и прокуратурата, са доминирани от несъдебни членове, избрани от политици и прокурори, които са йерархично подчинени на главния прокурор и по този начин също политически повлияни.

EAС също така научи, че няколкото подадени жалби срещу неотдавнашния избор на членове на Висшия съдебен съвет, по отношение на недостатъци и нередности в изборните процедури, особено при онлайн гласуване (тайна на гласуването, липса на надлежна документация, липса на сигурност срещу неоторизиран достъп), са били отхвърлени. Въпреки това остават сериозни съмнения относно провеждането на избора.

Ето защо EAС призовава българските власти да обмислят внасянето на промени по отношение състава и конституирането на Висшия съдебен съвет, за да го приведат в съответствие с европейските стандарти. Тези стандарти имат за цел да гарантират, че решенията относно кариерите на съдиите се вземат от независим орган, в който мнозинството (или поне половината) членове са съдии, пряко избрани от техните колеги.

EAС също така препоръчва да се въведе избирателна система за избор на членове на Висшия съдебен съвет, която следва демократичните правила на изборите и осигурява гаранции за тяхното прилагане по прозрачен начин. Без доверие в избора на членовете на Висшия съдебен съвет, доверието в Съвета и в съдебната власт като цяло, ще бъдат застрашени.

Превод: Съюз на съдиите в България

Оригиналния текст може да прочетете тук

Статията е прочетена: 1470 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.