ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА МЕРКИТЕ, ВЗЕТИ СРЕЩУ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД (МНС) ОТ РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Международната асоциация на съдиите (МАС) изразява сериозна загриженост по отношение на принудителните мерки, за които се съобщава, че са предприети от Следствения комитет на Руската Федерация срещу служители на Международния наказателен съд (МНС).

Горепосочените мерки изглежда са свързани с упражняването на законните правомощия на МНС и по-специално разследването на най-тежките международни престъпления и може да доведат до сериозно въздействие при упражняването на тези правомощия.

Наказателното преследване на съдии и прокурори, които законно изпълняват задълженията си, предизвиква изключително безпокойство, тъй като застрашава свободата на засегнатите лица и нанася удар върху основния конституционен принцип за независима съдебна власт.

Неоправданата дискредитация, предприета спрямо МНС, може да допринесе за безнаказаност на предполагаемите извършители на военни престъпления въпреки увереността ни, че служителите и представителите на МНС ще продължат да изпълняват задълженията си с професионализъм и безпристрастност.

Поради това МАС заявява своето противопоставяне на инициативата на Руския следствен комитет, правейки това, за да защити споделяните от международната общност общи ценности и за да се осигури отговорност за извършителите на международни престъпления.

Накрая, МАС изразява своята съпричастност със засегнатите съдии и прокурори, както и с МНС като цяло.

Торино, 10 юни 2023 г.

Превод: Съюз на съдиите в България

Оригиналният текст е достъпен тук

Статията е прочетена: 396 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.