Изказвания от конференцията, 19.09.2023 г. – Централен военен клуб София

Български институт за правни инициативи,  Съюз на
съдиите в България , Асоциация на прокурорите в България,
Камара на следователите в България

Статията е прочетена: 321 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.