Становище на МЕДЕЛ

МЕДЕЛ наблюдава с тревога развитието на системата за електронно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет в България, свързано с липсата на прозрачност на прилаганата система и по отношение на нередностите при отчитането на гласовете, потвърдени от компетентни държавни органи. МЕДЕЛ е обезпокоен и от отказа на Висшия съдебен съвет да изслуша представители на Съюза на съдиите в България съдии на заседанието, посветено на този проблем.
Както МЕДЕЛ е подчертавал нееднократно, националните съдебни съвети играят решаваща роля във всяка система, особено в осигуряването на независимостта на съдебната власт и поддържането на върховенството на правото. Следователно изборът на членове на Висшия съдебен съвет не трябва да поражда съмнения или неясноти. Прозрачността служи като крайъгълен камък на всеки процес на гласуване в едно демократично общество и доверието в тези процедури е основно изискване за поддържане на върховенството на правото в една държава.
Изключването на засегнатите страни от дискусиите относно гласуването трябва да се разглежда като опит за натиск и отслабване на независимостта на съдиите и прокурорите. Следователно в предстоящите избори за членове на Висшия съдебен съвет на всички участници трябва да се гарантират равни избирателни права и сигурен процес на гласуване. Тези гаранции могат да бъдат постигнати само чрез открит дебат и строг контрол.
Като има предвид горепосоченото, МЕДЕЛ:
– Настоятелно призовава българските власти да проведат безпристрастно и задълбочено разследване на недостатъците на настоящата система и всички нередности;
– Призовава Висшия съдебен съвет на България да ангажира всички съответни заинтересовани страни в дискусиите относно процеса на гласуване и потенциалното развитие на нова електронна система;
– Насърчава Висшия съдебен съвет да използва експертния опит на национални органи, специализирани в киберсигурността, по време на изготвяне на заданието и въвеждането на всяка нова система;
– Подкрепя Висшия съдебен съвет активно да търси съвети от органи на Съвета на Европа и други международни организации по време на разработването на нови механизми за електронно гласуване;
– Подчертава необходимостта от наблюдение по този въпрос от европейската съдебна общност и институциите в рамките на Европейския съюз.
Будапеща, 9 декември 2023 г
Оригиналът на английски е тук:
Превод на български – ССБ

Статията е прочетена: 211 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.