Съдия Татяна Жилова за проекта Върховенство на правото през литературата и философията

Публикация във в. 24 часа, 18.12.2023 г.

„…С проекта „Върховенство на правото през призмите на литературата и философията“ ориентирахме много гимназисти да станат юристи, казва Татяна Жилова, председател на Съюза на съдиите

– Г-жо Жилова, Съюзът на съдиите в България с подкрепата на Фондация “Америка за България” осъществява един новаторски проект за нашата страна – “Върховенство на правото през призмите на литературата и философията”. Бихте ли разказали повече за него и как се стигна до идеята за създаването му?

– Правото регулира обществените отношения посредством абстрактни правни норми, затова и трудно се разбира, особено от подрастващите младежи, които нямат необходимата житейска зрялост. Ние търсим път към тях чрез конкретни примери, които черпим от класическите български литературни произведения, изучавани в общозадължителната подготовка в гимназиалния етап. Чрез съдбата на литературните герои: Султана от романа на Димитър Талев “Железният светилник”, Индже и Албена на Йовков, Андрешко и Бай Ганьо обясняваме материалното право като система от основни принципи, права и задължения, но и различните функции на съдиите, прокурорите и адвокатите. Разбира се, най-атрактивни за децата са симулираните наказателни процеси, в които подсъдими са героите, извършили престъпления: Султана – за криминалния аборт на Катерина, Албена и Нягул – за убийството на Куцар, Найден Гърбавото – за убийството на Индже. Засягаме и други области на правото, като провеждаме дискусии и кръгли маси с учениците: административно право – как функционира държавата, за какво служат данъците и защо е необходимо да ги плащаме (“Андрешко”), гражданско право – проблемите на собствеността и наследяването (“Гераците”), медийно право – какво е значението на медиите и какви правила трябва да се спазват в медийната среда, какво е популизъм, демагогия и как да разпознаваме фалшивите новини (“Бай Ганьо журналист”).

Всъщност идеята правото да се обяснява през призмата на познати сюжети не е нова. Преди няколко години Съюзът на съдиите в България (ССБ) реализира друг проект, също с подкрепата на фондация “Америка за България”, в който се работеше с най-малките деца на основата на приказката за Червената шапчица и който беше много успешен, защото малките

имат чисто и

живо чувство за

справедливост

Сега обаче се фокусираме върху учениците, които са на края на гимназиалното образование, някои от тях вече са пълнолетни и имат избирателни права. На тези млади хора предстои активно да участват в обществения живот и за тях е важно да имат добре изградена ценностна система и ясна представа за правовата държава…“

Статията е прочетена: 391 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.