Анализ на причините, довели до формирането на българския модел на условна несменяемост

Съюзът на съдиите в България има удоволствието да Ви покани на представяне на книгата

„НЕСМЕНЯЕМОСТТА НА СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ (1879-1944)“
от доц. д.и.н. Евгени Йочев

В книгата се проследява дългият и труден път на въвеждане и утвърждаване на несменяемостта на съдиите и прокурорите в България.
Всестранно и задълбочено се анализират причините, довели до формирането на българския модел на условна несменяемост, на неговата същност и значение за независимостта на съдебната власт.
Изследването хвърля мост към съвременното състояние на тази важна интердисциплинарна тема в светлината на новите политически процеси, теоретични виждания и практически критерии и подходи.

Представянето на книгата ще се състои на 25 февруари 2020 г., 15:00 ч. в Съдебната палата, Конферентна зала, ет. 1.

Статията е прочетена: 40 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.