Колеги, имате думата

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на ССБ се обръща към Вас, за да изразите мнение по обсъжданите в правната комисия на Народното събрание изменения в ЗСВ. Между двете четения на закона, в противоречие със ЗНА и ПОДНС, депутати внесоха предложения, касаещи т.нар. кариерни и финансови привилегии за членовете на ВСС.

Молим да изразите Вашата позиция, като попълните анкетата в срок до 24 януари 2020 г. и изпратите на имейл office@judgesbg.org или viber 0879686841.

Обобщените резултати ще представим на народните представители.

Формуляр на анкетата може да изтеглите тук

Статията е прочетена: 1371 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.