Проучването е проведено от Съюза на съдиите в България

За периода от 20 до 31 декември 86 съдии са попълнили анкетата, съставена и разпространена от УС на ССБ. От тях повече от половината са съдии в районен съд /52,3 %/, една трета са съдии в окръжен съд /29,1 %/, близо 15 % съдии в административен съд, около 10 % съдии в апелативен съд и малък брой съдии от специализиран съд, ВКС и ВАС.

От попълнилите анкетата 83,7 % са със стаж в съдебната система над 12 г.
Мнозинството от анкетираните желаят сериозни промени в редица направления от организацията и ръководството на настоящата съдебна система. Така например:

• Едва 9% са за запазване на сегашната структура на ВСС, останалите над 90% са за промени;
• 13% са за запазване на досегашната продължителност на мандата на членовете на ВСС, останалите 87% са за различна от тази продължителност;
• Настоящият начин на формиране на Съдийската колегия на ВСС /6:6/ също среща минимална подкрепа – под 5%. Останалите са за промяна на това съотношение;
• Досегашният формат на конкурсите да повишаване и преместване на съдии също среща ниска подкрепа – 10%. 90% от анкетираните правят предложения за прилагане на други формати;
• Също така, малко над 10% подкрепят досегашния начин на атестиране, мнозинството са за промяна на механизма;
• Почти идентични са и нагласите по отношение на структурата на ИВСС – 9% за запазване, 91% – за промяна.
Ако сегашната организация и ръководство на съдебната система, формата на конкурсите, начините на командироване и разликите във възнагражденията на съдиите от различните нива на системата срещат висока степен на неприемане и критичност, то предложенията за това, какви да бъдат промените, са значително по-разнообразни и по тях не винаги съществува ясно изразен консенсус.

Резултатите от анкетата може да прочетете тук

Графични резултати от анкетата тук

Статията е прочетена: 1203 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.