На 01.12 2023 г. в Конферентната на зала на Съдебната палата в София се проведе кръгла маса на тема „Защитата на основните права в България между Конституцията, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и Хартата на основните права на Европейския съюз“. Участваха съдии, магистрати, политици, представители на академичната общност.

Събитието бе организирано  от Катедра „Международно право и международни отношения“ на СУ „Свети Климент Охридски“ и Съюза на съдиите в България в рамките на проекта „Лятно училище – Върховенство на правото“ с подкрепата на Кралство Нидерландия.

Статията е прочетена: 254 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.