Институт CEELI Прага

Уважаеми колеги,

В приложената обява може да се запознаете с информация за семинара на тема „Комуникация с медиите и обществеността“, който ще се проведе в Прага, в институт CEELI, в периода 27-28 май 2024 г. Семинарът е част от проекта на CEELI, насочен към защита на върховенството на правото и укрепване на независимостта на съдебната власт в Централна и Източна Европа. Участниците в семинара ще са съдии от следните 8 държави:
България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Крайният срок за заявяване на участие е 3 април 2024 г.

Все по-важен аспект от постоянния ангажимент на Института CEELI към съдебните власти в региона е проучването на отношенията между съдебната власт, медиите и обществеността. Дискусиите, посветени на тази тема, са много търсени сред съдиите, които са изправени пред нарастващ медиен натиск, особено докато разглеждат политически чувствителни дела и дела за корупция по високите етажи на властта. Този семинар за съдии има за цел да подобри комуникационните им умения при взаимодействието с медиите, като по този начин способства за подобряване на отношенията между съдебната власт и медиите. Участниците ще усъвършенстват използването на различни комуникационни канали и ще подобрят уменията си за публично говорене. Освен това на семинара ще бъдат разгледани стратегиите за комуникация при кризи, включително как съдиите могат да реагират на публични нападки срещу себе си или съдебната система, както и параметрите, свързани с взаимодействието им с обществеността, както в институционален, така и в индивидуален план. Сесиите ще изтъкнат и най-добрите практики за насърчаване на конструктивни отношения между съдебната власт, медиите и обществеността, като се наблегне на отговорното отразяване на събитията в съдебната зала. Освен това съдиите ще придобият представа за „мобилната“ журналистика, което ще ги снабди със съвременни инструменти за ефективно ориентиране в променящия се медиен пейзаж.

Институтът CEELI ще покрие разходите за пътуване, настаняване и цялата
допълнителна логистика по време на престоя им в Прага.

Може да заявите желание за участие на следния линк:

или в приложения флаер тук
Семинарът ще се проведе на английски език

Статията е прочетена: 635 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.